בני הזוג רכשו דירה ולצורך מימון הרכישה קיבלו הלוואה בסך של כ 1,000,000 ₪ מהורי האישה. מס שנים לאחר מיכן בני הזוג התגרשו והגרוש טען כי הכספים שנתנו ההורים הם מתנה ולכן הוא פטור מלהחזיר את חלקו. מה שלא הותיר לאשה ברירה מלבד פנייה לערכאות משפטיות, ולאחר הליך משפטי במסגרתו התבררה התביעה למרות "החזקה ההפוכה"

התובע נהג משאית בהכשרתו עבד אצל הנתבעים כ 14 שנה ולאחר שהחליט להגיש תביעה למימוש זכויותיו הסוציאליות, החליטו הנתבעים לגרום להתפטרותו בדרך של להמאיס עליו את עבודתו ואף הנתבעים הגישו כנגדו תביעה שכנגד על סך של 500,000 ₪. לאחר ניהול הליכים משפטיים ניתן פס"ד ע"י כב' הנשיאה דאז השופטת ורד שפר (המתפרס על 103 עמודים)